Terug naar overzicht

Curatoren presenteren eerste rapportage

De curatoren van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis,  Henri Bentfort van Valkenburg en Martijn Vermeeren, hebben hun eerste voortgangsrapportage naar de rechter-commissaris gestuurd.  Hieruit blijkt dat de schuld van het ziekenhuis is opgelopen tot 42,5 miljoen euro. De overnemende partijen hebben 6 miljoen euro  betaald om het ziekenhuis te kunnen doorstarten.  Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement is recent gestart. Over de oorzaak van het faillissement kunnen de curatoren daarom nog geen uitspraken doen.
Het Ruwaard van Puttenziekenhuis heeft op 24 juni zelf faillissement aangevraagd. Op dit moment hebben de curatoren een schuld van ruim 42,5 miljoen euro geïnventariseerd. Dit is inclusief een lening van 27 miljoen euro waarvoor het Waarborgfonds voor de Zorg garant staat. Alle claims die bij de curatoren zijn ingediend worden nog geverifieerd. Voor delen van de failliete boedel is 6 miljoen euro betaald door de overnemende partijen.
De overnemende ziekenhuizen willen het ziekenhuisgebouw de komende vijf jaar huren. In deze periode onderzoeken de curatoren samen met het Waarborgfonds voor de Zorgsector de mogelijkheden om het vastgoed te verkopen. De gemeente Spijkenisse is juridisch eigenaar van het pand. De curatoren hebben de gemeente daarom gevraagd te ondersteunen bij de verhuur en het onderhoud van het pand. Ondanks eerdere toezeggingen blijkt de gemeente daar niet  toe bereid. Curatoren zullen de komende periode intensief met de gemeente en andere betrokkenen in gesprek blijven om voor de verhuur en onderhoud van het pand een goede rol- en taakverdeling te realiseren.
De curatoren kunnen in dit stadium van het faillissement nog geen uitspraken doen over de oorzaak van het faillissement. Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden loopt inmiddels. Wel bevat het verslag een weergave van de mededelingen die de Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten ziekenhuis daarover heeft gedaan. Hieruit wordt duidelijk dat het ziekenhuis sinds 2008 last had van teruglopend marktaandeel. Pogingen om dit tij te keren waren niet succesvol en werden eind 2012 bemoeilijkt door de sluiting van de afdeling Cardiologie.
Op de faillissementsdatum werkten 829 mensen in het ziekenhuis verdeeld over 630 voltijdsbanen. Daarnaast waren er 40 vaste oproepkrachten. Zij hebben allen ontslag gekregen. Half juli moet duidelijk worden hoeveel medewerkers een baan krijgen in de doorstart van het ziekenhuis. De overnemende partijen voeren daartoe momenteel met alle medewerkers een gesprek.
De curatoren zijn verplicht regelmatig verslag te doen over de afwikkeling van het faillissement aan de rechter-commissaris. Het eerste verslag geeft een indruk van de omvang van het faillissement en de periode die daaraan vooraf ging. De curatoren waren twee weken voor het faillissement als ‘stille bewindvoerders’ benoemd om in het belang van de schuldeisers een mogelijke doorstart na faillissement voor te bereiden.
 
 

Terug naar nieuwsoverzicht