Terug naar overzicht

Eerste onderzoek van het patiëntenpanel in oktober

Binnenkort voeren we het eerste onderzoek uit onder de leden van het patiëntenpanel. Het onderwerp van de enquête is:

De ervaring van patiënten met de informatie die ze krijgen bij het maken van een afspraak.

Hoe werkt het patiëntenpanel?
Een aantal keer per jaar voert onze cliëntenraad een onderzoek uit onder de leden van het patiëntenpanel. Het patientenpanel is een groep mensen die met ons meedenkt over onze zorg. De resultaten uit het onderzoek neemt de clientenraad mee in hun advies aan het bestuur van het ziekenhuis. De resultaten worden ook op onze website gedeeld.

Ook meedenken?
Wilt u ook meedenken over ons ziekenhuis en onze zorg? Meld u dan hieronder aan voor ons patiëntenpanel.

Terug naar nieuwsoverzicht