Hans van Hest

Hans van Hest werkte tot zijn pensionering in 2014 bijna 40 jaar in de gezondheidszorg, als hulpverlener en als stafmedewerker. Hij is lid van de cliëntenraad en heeft speciale aandacht voor kwaliteit en veiligheid binnen het ziekenhuis.

Zijn hart ligt bij de zorg en daarom wil hij een bijdrage leveren aan het behartigen van de belangen van de huidige en toekomstige patiënten van Spijkenisse Medisch Centrum. Zowel vanuit een rol als patiënt als vanuit zijn ervaring als zorgverlener weet hij dat een goede zorgverlening enkel mogelijk is als de patiënt centraal staat, met aandacht en begrip voor zijn/haar positie, kwetsbaarheid en onzekerheid.

Hans verwoordt de ‘stem’ van de patiënt door middel van een actieve en positief-kritische deelname in commissies en werkgroepen en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen over alle aangelegenheden die relevant zijn voor de patiënten.