Terug naar overzicht

Het coronavirus: hoe gaat Spijkenisse Medisch Centrum hier mee om en wat kunt u zelf doen?

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden.

Voorbereiding en maatregelen Spijkenisse Medisch Centrum
Vanaf het moment dat het coronavirus Nederland naderde, is Spijkenisse Medisch Centrum gestart met voorbereidingen om een eventuele coronabesmetting op haar locatie op adequate wijze op te vangen. Hierbij zijn continu de landelijke protocollen en richtlijnen vanuit het RIVM als uitgangspunt genomen.

Binnen Spijkenisse Medisch Centrum worden alle bezoekers en patiënten extra geattendeerd op de hygiëneprotocollen. Coronaverdachte patiënten worden conform de landelijke protocollen en richtlijnen behandeld. De afgelopen week is al een speciale isolatiekamer ingericht en daarmee is Spijkenisse Medisch Centrum goed voorbereid. Het plaatsen van patiënten in strikt-virale isolatie heeft als doel om verspreiding en (kruis)besmetting van micro-organismen tussen patiënten en medewerkers te voorkomen. Als blijkt dat de patiënt opgenomen moet worden, gebeurt dat in een van de andere ziekenhuizen in de regio. De maatregelen die horen bij strikt-virale isolatie zijn extra hygiënische maatregelen die gelden bovenop de algemene voorzorgsmaatregelen die altijd in acht genomen worden.

Spijkenisse Medisch Centrum overlegt dagelijks over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Aansluitend wordt iedere dag regionaal afgestemd en indien nodig ook op landelijk niveau.


Foto: Qphoto

Wat zijn symptomen van het coronavirus?
Heeft u last van koorts, hoesten of kortademigheid? EN zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen na terugkomst van een reis / verblijf in het buitenland OF zijn de klachten ontstaan binnen 14 dagen nadat u contact hebt gehad met een patiënt met bewezen Coronavirus (SARS-COV-2)? Bekijk dan de uitgebreide informatie op de website van het RIVM en neem daarna zo nodig telefonisch contact op met uw huisarts. Ga niet zonder doorverwijzing naar Spijkenisse Medisch Centrum.

Kan ik Spijkenisse Medisch Centrum veilig bezoeken?
Als u geen symptomen / klachten vertoont die kunnen duiden op het coronavirus, dan zijn er momenteel geen beperkingen voor bezoek aan Spijkenisse Medisch Centrum. Patiënten met een coronaverdenking worden vanaf binnenkomst in isolatie opgevangen. Uw afspraken kunnen gewoon doorgaan. Alle zorg in Spijkenisse Medisch Centrum gaat gewoon door.

Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:
– Was uw handen regelmatig
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes

Meer informatie
Indien u meer wilt lezen over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze website vindt u alle actuele informatie omtrent het virus, zoals de lijst met buitenlandse risicogebieden en wat u zelf kunt doen om de kans op besmetting te verkleinen.

Terug naar nieuwsoverzicht