Terug naar overzicht

Minister Bruins op werkbezoek bij Spijkenisse Medisch Centrum

Minister Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, heeft op woensdag 12 februari een werkbezoek gebracht aan Spijkenisse Medisch Centrum en Huisartsenpost Rijnmond locatie Spijkenisse.

Spijkenisse Medisch Centrum is er in geslaagd een succesvol nieuw innovatief medisch centrum neer te zetten, nadat het eerdere Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet was verklaard. Als eerste in Nederland heeft Spijkenisse MC een buurtzorgpension binnen een ziekenhuis gerealiseerd. Bovendien beschikt Spijkenisse MC als eerste in Nederland over een spoedpolikliniek als alternatief voor een volwaardige SEH. De spoedpolikliniek werkt nauw samen met de huisartsenpost en gezamenlijk zijn zij met een project gestart. Het project richt zich op een totale integratie van Huisartsenposten Rijnmond locatie Spijkenisse en de spoedpolikliniek van Spijkenisse MC. Door deze nauwe samenwerking maken zij maximaal gebruik van de expertise tussen de professionals. Door deze nieuwe werkwijze kunnen meer mensen, die een laag complexe zorgvraag hebben op deze afdeling geholpen worden, waardoor er minder mensen naar ziekenhuizen in Rotterdam vervoerd hoeven te worden.

De minister noemde het voorbeeld van Spijkenisse Medisch Centrum en Huisartsenposten Rijnmond een groeibriljant en vindt het erg interessant om de ontwikkelingen te volgen. Hij komt dan ook in het vierde kwartaal terug om te kijken naar de ontwikkelingen. Het gebouw wordt namelijk het komende half jaar verbouwd, zodat er ook één ingang komt voor de spoedzorg. Na het realiseren van de nieuwe afdeling zal gekeken worden waar nog kwaliteitsslagen gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van de verruiming van de openingstijden. Wethouder Struijk is ontzettend trots op de innovatieve ontwikkelingen van Spijkenisse MC en vindt de integratie van de spoedpolikliniek en Huisartsenposten Rijnmond een zeer waardevolle aanvulling voor de inwoners van niet alleen Nissewaard, maar voor alle inwoners op het eiland Voorne-Putten.

Het doel van het bezoek van de minister was om de huidige ontwikkelingen in Spijkenisse MC te bekijken. Bestuurder Paul van der Velden informeerde de minister en het overige gezelschap uitvoerig over de meeste actuele ontwikkelingen rond Spijkenisse MC. Het concept uit Spijkenisse vindt al navolging in Lelystad.

Daarnaast was de arbeidsmarkt en personeel ook een onderwerp waar de minister veel interesse voor had. In vergelijking met verreweg de meeste Nederlandse ziekenhuizen heeft Spijkenisse MC relatief weinig last van personeelstekorten; enquêtes laten zien dat het personeel van Spijkenisse MC tevreden is over haar arbeidssituatie.

Samenwerken
Samen met Spijkenisse MC, Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond (AZRR), zorgverzekeraars CZ en Achmea, Huisartsenposten Rijnmond en de cliëntenraad van Spijkenisse MC blijft de gemeente in gesprek. Het college van Nissewaard streeft naar een bereikbare zorg op Voorne-Putten en daarmee in Nissewaard.

Terug naar nieuwsoverzicht