Terug naar overzicht

Opnieuw positief resultaat Spijkenisse MC

Spijkenisse Medisch Centrum mag zich structureel financieel gezond noemen. Voor het derde jaar sinds de oprichting sluit het ziekenhuis het jaar af met een positief resultaat. Peter Langenbach, bestuurder: “Met een positief resultaat (2,2 miljoen euro) en een solvabiliteit van 37% zijn de financiële doelstellingen van 2018 ruimschoots behaald. De solvabiliteit is een maatstaf om de financiële gezondheid van een organisatie te beoordelen. We zijn trots dat we onze doelen voor 2018 hebben gerealiseerd. De cijfers over de eerste maanden van 2019 laten zien dat de begroting waarschijnlijk ook in 2019 wordt gerealiseerd.”

Volgens Langenbach werpt het nieuwe zorgconcept van Spijkenisse Medisch Centrum zijn vruchten af. Het zorgconcept houdt in dat diverse vormen van medische zorg gezamenlijk en onder één dak worden aangeboden. De patiënt kan daardoor voor nog meer zorgvragen terecht in Spijkenisse Medisch Centrum. “Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is,” benadrukt Langenbach.

Goed geoliede organisatie
Het succes van Spijkenisse Medisch Centrum is te danken aan een aantal factoren. “We hebben een zorgconcept ontwikkeld waarin we uniek zijn. Er is een heldere visie waarbij volstrekt duidelijk is welke zorg wel en niet geleverd kan worden in Spijkenisse Medisch Centrum. We meten op verschillende manieren of patiënten tevreden zijn over onze dienstverlening. Onze patiënten gaven op Zorgkaart Nederland een 8,8 voor de geleverde zorg in Spijkenisse Medisch Centrum,” legt Langenbach uit. “De patiënten waarderen de kleinschaligheid, de gastgerichtheid en de goede bereikbaarheid van de locatie. Daarnaast kan de patiënt snel terecht voor een afspraak. Patiënten met complexe zorgvragen worden behandeld in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of het Maasstad Ziekenhuis. Daar ziet de patiënt dan dezelfde dokter als in Spijkenisse Medisch Centrum.”

Ruimte voor innovatie
Spijkenisse Medisch Centrum wil de zorg de komende jaren nog efficiënter organiseren voor de patiënten. “In 2018 is de samenwerking met de huisartsen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) geïntensiveerd. Samen met Buurtzorg is gestart met diverse vormen van zorg voor met name de kwetsbare ouderen. Deze patiëntengroep kan straks voor alle zorgvragen terecht op de locatie Spijkenisse Medisch Centrum dankzij de samenwerking tussen de partijen in één gebouw,” aldus Langenbach. 

In 2018 heeft het SMC deelgenomen aan de proefaccreditatie van NIAZ. Met het NIAZ-accreditatiebewijs maakt Spijkenisse Medisch Centrum volgens Langenbach duidelijk dat kwaliteit goed verankerd is in de organisatie. “Het toont aan dat we continu bezig zijn met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Een accreditatie moet eens in de vier jaar worden getoetst. In 2019 verwachten we de accreditatie te behalen. Ook besteden we veel aandacht aan innovatie.

Een goed voorbeeld hiervan is het huidige patiëntenportaal.” Via dit digitale portaal kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bekijken en geplande afspraken, radiologieverslagen en onderzoekuitslagen inzien (bloed en urine). Ook de medicijnen die door zorgverleners van Spijkenisse Medisch Centrum zijn voorgeschreven zijn daarin terug te zien. Op mijn.spijkenissemc.nl kunnen patiënten inloggen in hun eigen medisch dossier.

Terug naar nieuwsoverzicht