Apotheek

In het ziekenhuis worden patiënten vaak met geneesmiddelen behandeld (farmacotherapie). De vakgroep ziekenhuisfarmacie bestaat uit ziekenhuisapothekers die erop toezien dat specialistische geneesmiddelen goed en veilig worden toegepast. De ziekenhuisapotheker is verantwoordelijk voor een goede bewaking van het veilige gebruik van geneesmiddelen in het ziekenhuis. Daarnaast is de apotheker verantwoordelijk voor de bereiding van specialistische geneesmiddelen zoals cytostatica (middelen voor de behandeling van tumoren), totale parenterale voeding (voeding die via een infuus wordt gegeven) en oplossingen voor pijnpompjes en geneesmiddelen met een afwijkende samenstelling. Ook worden in de ziekenhuisapotheek concentraties van geneesmiddelen in het bloed gemeten om doseringen goed in te kunnen stellen. Wanneer u als patiënt vragen heeft over geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt, dan kunt u deze stellen aan de ziekenhuisapotheker. Er wordt in de apotheek veel aandacht besteed aan aantoonbare kwaliteit.

Specialist

geen profiel foto

W.C. Lee