Klinische chemie en microbiologie

U kunt bij ons terecht voor klinisch chemische en medisch microbiologische diagnostiek van afname tot consult. De medisch microbiologische diagnostiek wordt uitgevoerd in het Maasstadlaboratorium.

Wel of geen afspraak

Voor de meeste onderzoeken, waaronder bloedprikken, kunt u zonder afspraak terecht. In enkele gevallen kan een korte wachttijd bestaan.

Voor de volgende onderzoeken is het wel nodig eerst een afspraak maken via tel. 0181 – 65 85 49:

  • Glucosetolerantietest
  • Lactosetolerantietest
  • Suikers absorptie- en tolerantietest, ijzerbelastingscurve. 
  • Voor een spermaonderzoek belt u 0181 – 65 85 42.

Voor overige vragen kunt u bellen met 0181 – 65 85 42.

Meer informatie over de verschillende onderzoeken kunt u vinden in de patiëntenfolders (zie button Folders, in het grijze blok rechts op deze pagina).

Extra informatie over bloedprikken

De openingstijden op werkdagen zijn van 07.30 – 16.30 uur.

Ook kunt u voor het bloedprikken tussen 17.00 – 21.00 uur terecht bij de Spoedpost aan de achterzijde van het ziekenhuis.

Patiënten met een laboratoriumaanvraagformulier van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis kunnen terecht op:

  • maandag en donderdag van 7.30 – 15.00 uur
  • dinsdag, woensdag en vrijdag van 7.30 – 11.00 uur.

Patiënten met een laboratoriumaanvraagformulier van Maasstad Ziekenhuis kunnen terecht op:

  • maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7.30 – 16.00 uur
  • dinsdag van 7.30 – 16.30 uur

Medische microbiologie

Meer informatie over medisch microbiologisch onderzoek kunt u vinden op de website van het Maasstad Ziekenhuis of u kunt bellen met Medisch Microbiologisch Laboratorium van het Maasstad Ziekenhuis, tel. 010 – 291 18 83.

Wat neemt u mee

U neemt uw patiëntenkaart mee en de aanvraagformulieren die u van uw arts gekregen heeft. Als u nog geen patiëntenkaart heeft, wilt u deze dan eerst laten maken bij de afsprakenbalie in de centrale hal? U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs en de verzekeringspas van uw zorgverzekeraar nodig.

Nuchter zijn

Voor sommige onderzoeken moet u nuchter zijn. Dit betekent: 12 uur van tevoren niets eten of drinken, met uitzondering van water en koffie en thee zonder suiker en melk. Medicijnen kunt u gewoon met wat water innemen.

Uitslag van het onderzoek

De laboratoria zorgen ervoor dat de uitslagen bij uw arts of verloskundige komen. Wij mogen geen uitslagen direct aan patiënten verstrekken.

Referentiewaarden

Een overzicht van de referentiewaarden locatie KCL SMC vindt u hier.

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed, wordt afgenomen voor onderzoeken en behandeling. Materiaal dat overblijft kan voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onderzoek en behandeling te verbeteren. Dit gebeurt altijd anoniem. Er kan dus niet meer worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Als u bezwaar heeft tegen het verdere gebruik van uw lichaamsmateriaal kunt u dit aangeven bij een van de medewerkers bloedafname. Bezwaar aantekenen is slechts één keer noodzakelijk. Zie voor meer informatie de folder Nader gebruik lichaamsmateriaal.

Bloedtransfusie

Bij de voorbereidingen van een bloedtransfusie controleert het laboratorium in een landelijk register (TRIX) of eerder antistoffen tegen rode bloedcellen van anderen in uw bloed zijn gevonden. Antistoffen komen bij meer mensen voor en kunnen ontstaan als gevolg van een eerdere bloedtransfusie of een zwangerschap. Door gegevens van deze antistoffen op te zoeken en te registreren in TRIX kan het ziekenhuis zo goed mogelijk passend bloed voor u uitzoeken. Zo worden bijwerkingen voorkomen en wordt voor maximale veiligheid gezorgd tijdens de bloedtransfusie.

Indien u bezwaar heeft tegen registratie van uw gegevens in TRIX of het raadplegen van TRIX om passend bloed voor u te vinden, maakt u dit dan kenbaar aan uw behandelend arts! Zie voor meer informatie de folder Bloedtransfusie.

Specialisten

S. Kos

M. Schellings

F. Weerkamp

R.W. Wulkan