Klinische Geriatrie

Klinische geriatrie is het medisch specialisme dat zich richt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijk. Bij het ouder worden neemt het lichaam voedingsstoffen en medicijnen minder goed op. Ook organen kunnen minder goed werken. Oudere mensen hebben vaak klachten waarvan de oorzaak vaak niet duidelijk is. Aandoeningen en medicijnen beïnvloeden elkaar ook . Onderzoek moet duidelijk maken wat er aan de hand is.

Patiënten worden samen met hun partner, familielid of een andere vertrouwenspersoon uitgenodigd op het spreekuur. De patiënt wordt uitgebreid onderzocht door de geriater, de verpleegkundige en soms ook door de fysiotherapeut. De maatschappelijk werker heeft een gesprek met de begeleider. Vaak wordt bloed geprikt en een longfoto en hartfilmpje gemaakt. Alle onderzoeken zijn bedoeld een beeld te krijgen van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren van de patiënt.

De klinisch geriater bekijkt wat iemand zelf nog kan met zijn of haar mantelzorger en hoe hij of zij met hulp en behandeling zichzelf kan blijven redden. Daarbij is er ook aandacht voor psychische en sociale aspecten.

Specialisten

A.J. Arends

Bijzondere belangstelling voor plotselinge verwardheid, complexe cognitieve stoornissen bij patiënten met een verstandelijke beperking, medicatiegebruik en meerdere lichamelijke aandoeningen of stoornissen.

S. Chotkan

Naast brede belangstelling voor geriatrische problematiek, ook pre-operatieve beoordelingen.

Z. van den Ende

Naast brede belangstelling voor geriatrische problematiek, ook preoperatieve beoordelingen.

S. Vrenken

Bijzondere belangstelling voor complexe cognitieve stoornissen en gedragsproblemen, val/syncope en cardiogeriatrie.

Speciale spreekuren

De geriatrie biedt diverse speciale spreekuren en poliklinieken.

 1. Geheugenpolikliniek

  Iedereen ervaart wel eens problemen met het denken, bijvoorbeeld het vergeten van een afspraak of het niet kunnen komen op een naam. Vaak is dit onschuldig, maar soms is er meer aan de hand. Op de geheugenpolikliniek van de afdeling neurologie en geriatrie worden mensen gezien met problemen met het denken of vermoeden op een dementie. Tijdens het bezoek aan de geheugenpoli wordt er aan de hand van diverse onderzoeken onderzocht of er wel of geen sprake is van dementie. Als er sprake is van dementie wordt er ook onderzocht om welke vorm het gaat. Aan het einde van het bezoek wordt er een afspraak bij de arts gepland voor de uitslagen. Na het stellen van de diagnose kunnen patiënten ter begeleiding een casemanager toegewezen krijgen. De casemanager komt thuis en kan helpen bij verschillende praktische zaken.

  Brengt u een bezoek aan de geheugenpoli? Dan is het handig om een partner, kind of iemand anders mee te nemen die u goed kent.

  Zie ook de folder ‘geheugenpolikliniek’ voor meer informatie.

Wachttijden

 • Polikliniek

  Wachttijd

  • Klinische Geriatrie 21 dagen