Urologie

De urologen zijn gespecialiseerd in stoornissen van de urinewegen. Zij onderzoeken en behandelen aandoeningen zoals urineweginfecties, mannelijke vruchtbaarheidsproblemen, impotentie en problemen aan blaas, testikels of penis. Daarnaast behandelen de urologen ongewild urineverlies (incontinentie) bij mannen en vrouwen en zindelijkheidsproblemen bij kinderen.

Bij uw begeleiding worden de urologen ondersteund door speciaal opgeleide assistentes, zoals een incontinentie-assistente. Binnen het ziekenhuis werken de urologen samen met specialisten zoals internisten en gynaecologen.

Snel duidelijkheid

Na verwijzing van uw huisarts kunt u op alle werkdagen op de polikliniek Urologie terecht. De urologen streven er naar om in één, hoogstens twee polikliniekbezoeken de diagnose bekend te  hebben en de behandeling te starten. Na een combinatieafspraak, waarbij in één dagdeel alle noodzakelijke onderzoeken plaatsvinden, worden de diagnose en het behandelplan door uw uroloog met u besproken. U krijgt hierdoor snel duidelijkheid en hoeft minder bezoeken aan het ziekenhuis af te leggen.

Regionale samenwerking

De urologen van het Spijkenisse Medisch Centrum vormen een regionale maatschap met urologen uit het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel- Behthesda en Maasstad Ziekenhuis. Door deze nauwe samenwerking worden door alle urologen dezelfde protocollen en kwaliteitscriteria gehanteerd.

Speciale spreekuren

Bekkenbodempoli

Bij sommige klachten zoals pijn bij het vrijen en moeite om urine op te houden, is nader onderzoek nodig. De uroloog onderzoekt deze klachten zonodig in samenwerking met de gynaecoloog en kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerde bekkenbodemfysiotherapeut. Gezamenlijk stemmen zij met u af wat de beste behandeling voor u is.

Specialisten

geen profiel foto

M. Bul

 

 

S. van den Heuvel

D.L. Liem

M. van Mierlo

H.E. Wilkens

Wachttijden

 • Polikliniek

  Wachttijd

  • Urologie 32 weken
 • Behandeling

  Wachttijd

  • Incontinentie (urologie) 65 weken
  • Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie/urologie) 65 weken
  • Prostaatoperatie (urologie) 17 weken
  • Sterilisatie man (urologie) 35 weken