Terug naar overzicht

Spijkenisse MC richt zich op planbare zorg, spoedzorg en zorg aan ouderen

Nieuw profiel sluit aan op zorgvraagontwikkeling in de regio

Het zorgprofiel van het Spijkenisse Medisch Centrum wijzigt dit jaar, een maatregel die nodig is om de zorgtaak goed te kunnen uitvoeren. In het nieuwe profiel van het medisch centrum ligt de focus op laagcomplexe planbare zorg, spoedzorg en ouderengeneeskunde. De spoedpost, inclusief acute hartscreening, blijft 7 dagen per week geopend . Continuïteit van goede zorg in de regio op lange termijn is waar het om draait.

Afhankelijk van onder andere de zorgvraag van patiënten in de regio en het huidige aantal behandelingen per specialisme is bekeken welk zorgprofiel past bij het Spijkenisse Medisch Centrum. De profielwijziging gaat gepaard met een reorganisatie, wat gevolgen heeft voor ongeveer 60,54 fte. Binnen enkele weken is duidelijk wie het betreft.

Het nieuwe profiel

De spoedpost blijft 7 dagen per week van 7.00 uur tot 21.00 uur open. Het streven is om de spoedpost optimaal te integreren met de HAP met een doelmatige inrichting van de spoedprocessen, afgestemd op het profiel van het Spijkenisse Medisch Centrum. Verder kunnen patiënten terecht voor planbare (operatieve) zorg en laagcomplexe spoedopnamen op een verpleegafdeling die van maandag tot en met vrijdag 24 uur is geopend. Opnamen voor beschouwende specialismen zoals algemene interne en longziekten is niet meer mogelijk.

Poliklinisch blijven alle kernspecialismen behouden in het Spijkenisse MC, met veelal korte toegangstijden. Voor enkele specialismen zoals cardiologie, neurologie en oogheelkunde, wordt het zorgaanbod verder uitgebouwd. Enkele kleine specialismen – kindergeneeskunde, allergologie, plastische chirurgie en reumatologie – kunnen worden aangeboden als buitenpoli van een ander ziekenhuis uit de regio. Zo zal de revalidatie binnen het Spijkenisse MC aangeboden worden door het Maasstad Ziekenhuis. Door de nauwe samenwerking blijven artsen uit de regio ziekenhuizen voor veel specialismen ook patiënten zien in het Spijkenisse Medisch Centrum. Is toch een verwijzing naar een ander ziekenhuis nodig voor bijvoorbeeld nader onderzoek, dan betekent dat vaak een verwijzing naar dezelfde arts en dus een vertrouwd gezicht.

Ook werkprocessen van alle poliklinieken worden herzien. Zo worden balie- en doktersassistenten effectiever ingezet en zal het centraal afsprakenbureau een verbeterde service bieden bij het maken van afspraken. Halverwege het jaar zullen er ook aanpassingen worden doorgevoerd bij de overige ondersteunende diensten zoals onder andere de ICT en HR-afdeling.

Zorgvraagontwikkeling

Gezien de groei van de ouderenpopulatie in de regio, blijft het speerpunt zorg aan oudere patiënten in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg. Na aanpassing van het zorgprofiel wordt bekeken hoe de ouderengeneeskunde voor de regio verder vorm kan worden gegeven. Het nieuwe profiel sluit aan bij de zorgvraagontwikkeling in de regio en geeft invulling aan landelijke ontwikkelingen in de zorg door te focussen op de kwaliteit en veiligheid van zorg, maar ook op de kostenbeheersing. Een positief financieel resultaat in 2015 en een financiële groei in 2016 is hiermee in zicht, waardoor zorg dichtbij voor de lange termijn kan worden gecontinueerd voor patiënten uit Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en Pernis.

Terug naar nieuwsoverzicht