Terug naar overzicht

Vaccinatie voor kwetsbare patiëntengroepen

De gezondheidsraad heeft een klein aantal patiëntengroepen benoemd die op basis van hun medische achtergrond sneller in aanmerkingen zouden moeten komen voor COVID-19 vaccinatie.

Dit zijn;
• Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening leidend tot zeer ernstige immunosuppressie
• Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of voorbereiding voor dialyse)
• Patiënten na orgaantransplantatie of stamcel- of beenmergtransplantatie en ernstig immuun
    gecompromitteerd.
• Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie);
• Patiënten met neurologische aandoeningen die leiden tot problemen met de ademhaling (deze worden
    door de huisarts gevaccineerd)

Ook ons ziekenhuis inventariseert deze patiëntengroepen. Na deze inventarisatie wordt, mede op basis van de omvang en beschikbaarheid van de vaccins, gekeken wanneer vaccinatie plaats kan vinden. Mocht u als patiënt van ons ziekenhuis onder een van deze groepen vallen dan hoeft u zelf niets te doen. U wordt dan door ons binnen nu een twee weken uitgenodigd voor een coronavaccinatie.

Terug naar nieuwsoverzicht