Terug naar overzicht

Zorgjournaal – Oncologie / Hematologie

“Mensen zijn kwetsbaar en
verdienen kwaliteit van leven”

Iedereen die te maken krijgt met kanker gaat een onzekere periode tegemoet. Volgens dr. Annemieke van der Padt-Pruijsten, Internist hemato-oncoloog in het Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum, draait alles om vertrouwen. “Mensen zijn kwetsbaar en bang voor het onbekende. Dat zij zich openstellen en hun lot in onze handen leggen, is veel waard. Wij bereiden ze voor op wat gaat komen en begeleiden ze daarin. Dat is erg dankbaar werk.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annemieke van der Padt-Pruijsten,
internist hemato-oncoloog

Van der Padt werkt twee dagen per week in het Maasstad Ziekenhuis en één dag per week in Spijkenisse Medisch Centrum. Als oncoloog biedt ze zorg aan patiënten met kanker. Ze is verantwoordelijk voor de behandeling met antikankermedicijnen zoals chemotherapie, immuuntherapie en antihormonale therapie. Vanuit haar hematologie-specialisme heeft ze kennis van zowel goed- als kwaadaardige bloedziektes, bijvoorbeeld lymfeklierkanker en leukemie. Patiënten kunnen in Spijkenisse MC terecht voor het diagnostische traject en een deel van de behandeling. Als een behandeling niet in Spijkenisse MC plaats kan vinden, dan vindt deze als regel plaats in het Maasstad Ziekenhuis.

De afdeling Oncologie en Hematologie in Spijkenisse Medisch Centrum is een samenwerkingsverband tussen het Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Vijf (hemato-)oncologen en zeven oncologieverpleegkundigen zorgen er met elkaar voor dat er voor patiënten altijd een plek is waar ze terecht kunnen bij vragen en problemen.

De afdeling Oncologie en Hematologie in Spijkenisse Medisch Centrum is een samenwerkingsverband tussen het Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Vijf (hemato-)oncologen en zeven oncologieverpleegkundigen zorgen er met elkaar voor dat er voor patiënten altijd een plek is waar ze terecht kunnen bij vragen en problemen.

 

Specialiteiten
Ieder ziekenhuis heeft zijn specialiteiten, ook wat tumorbehandelingen betreft. Wat dichtbij kan, gebeurt dichtbij. “In Spijkenisse MC behandelen we veel mensen met borstkanker”, zegt Van der Padt. “Het gehele traject; diagnostiek, operatie, chemotherapie of antihormonale therapie – behalve bestraling – kan hier plaatsvinden. Een mammachirurg voert een eventuele operatie uit. Bij andere tumorsoorten, bijvoorbeeld dikke darm- of prostaatkanker, is het wel mogelijk om chemo/immuno- of hormoontherapie in Spijkenisse te krijgen, maar wordt voor de operatie uitgeweken naar het Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of Erasmus MC.”

Afstemming
De kleinschaligheid van Spijkenisse MC draagt bij aan het opbouwen van de goede band tussen patiënten, dokters en verpleegkundigen. “In de benadering naar patiënten toe is het belangrijk om goed aan te voelen wat een patiënt nodig heeft. Iedereen is verschillend”, licht van der Padt toe. Dat collega’s ook met één been in andere, grotere ziekenhuizen staan, vormt geen belemmering daarin. “Integendeel, het feit dat in Spijkenisse MC oncologen werken die ook werken in het Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis is goed voor de kwaliteit van oncologische zorg in onze hele regio; door in Spijkenisse samen te werken, houden we elkaar voortdurend up to date over de laatste ontwikkelingen.” Oncologie is teamwork: “Zowel voor, tijdens als na een behandeling en/of operatie, geven bijvoorbeeld een chirurg, oncoloog, radioloog, patholoog, plastisch chirurg en een radiotherapeut hun visie op een patiënt, ieder vanuit zijn of haar eigen specifieke vakkennis. Uiteindelijk beslissen we dan samen over het behandelplan. Op die manier kijken we mee over elkaars schouders.

“Het is niet één dokter
die een behandelplan
maakt, maar een heel
team dat gezamenlijk alle
gegevens van een patiënt
doorneemt.”

Hierdoor kunnen we ook gezamenlijk vaststellen of alle stappen in een diagnostisch traject goed zijn doorlopen en krijgt elke patiënt een behandelplan op maat.” De wetenschap dat een compleet team naar het dossier heeft gekeken, schept meestal veel vertrouwen bij de patiënt. 

Borstcentrum ZuidHollandZuid
Uit multidisciplinaire overleggen en andere samenwerkingsverbanden vloeien dikwijls nieuwe zorginitiatieven voort. Zo is ook het Borstcentrum ZuidHollandZuid ontstaan. “Hier bekijken we op allerlei niveaus hoe we de zorg voor vrouwen met borstkanker nóg beter kunnen maken”, vertelt Van der Padt. “Door kennis en kunde op het gebied van borstkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we de zorgkwaliteit voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden verder verhogen.”

Bekijk het complete magazine

Terug naar nieuwsoverzicht