Terug naar overzicht

Zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden in Spijkenisse Medisch Centrum

Maandag 15 juli jl. zijn de medewerkers van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis geïnformeerd over een mogelijke aanstelling binnen het Spijkenisse Medisch Centrum. Een massa ontslag is voorkomen omdat een groot deel van het totaal aantal medewerkers een aanbod heeft gekregen. Van de 753 medewerkers hebben 516 medewerkers een aanstelling gekregen van drie maanden of zes maanden. De 137 medewerkers die geen aanstelling aangeboden hebben gekregen, zijn per dinsdag 16 juli door de curatoren vrijgesteld van werk. Het Spijkenisse Medisch Centrum betreurt het zeer dat het voor 137 medewerkers geen werkgelegenheid meer kan bieden. Voor deze medewerkers is een informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij tevens het UWV aanwezig is. De ca. 100 medewerkers van de facilitaire dienst blijven de komende maand werkzaam in het Spijkenisse Medisch Centrum. Zij worden mogelijk na deze periode elders ingezet, nadat bekend is hoe de facilitaire dienst wordt ingericht.

Selectieprocedure

Afgelopen twee weken zijn met alle medewerkers van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis individuele gesprekken gevoerd door een bureau, gespecialiseerd in werving en selectie. Op basis van het gegeven advies en het eerder opgestelde formatieplan (benodigd aantal medewerkers per afdeling), is vastgesteld welke medewerkers een functie krijgen binnen het Spijkenisse Medisch Centrum. Er wordt in drie stappen (per drie maanden) toegewerkt naar de formatie passend bij het nieuwe zorgprofiel. Voor leerlingen geldt dat de drie ziekenhuizen zich inspannen dat zij de opleiding kunnen afronden binnen deze ziekenhuizen. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en er is afstemming geweest met de vakbonden.
Met de medewerkers die een aanbod hebben ontvangen, wil het Spijkenisse Medisch Centrum de komende maanden samen verder bouwen aan het nieuwe zorgprofiel. Uitgangspunt van het Spijkenisse Medisch Centrum en het consortium van ziekenhuizen dat de doorstart mogelijk heeft gemaakt (Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis) is een goede kwaliteit van zorg voor de bewoners van Voorne-Putten. Het gaat er om een goede balans te vinden tussen zorg die vanwege de complexiteit moet worden geconcentreerd en zorg die beter dicht bij de mensen gegeven kan worden.

Terug naar nieuwsoverzicht