Dagbehandeling

Als u wordt opgenomen en binnen één dag weer naar huis kunt, spreken we van dagbehandeling. Vooraf krijgt u schriftelijke informatie met betrekking tot uw opname mee (de Opnamegids), zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. Hierin vindt u uitgebreide informatie over de voorbereiding, de opname, uw verblijf in het Spijkenisse Medisch Centrum, uw terugkeer naar huis en de nazorg. Op deze pagina van onze website vindt u de belangrijkste onderwerpen.

Opname

In overleg met uw behandelend arts neemt u het besluit een onderzoek of behandeling in ons medisch centrum te ondergaan. De arts vertelt u hoe lang u naar verwachting in het medisch centrum wordt opgenomen. Wanneer u binnen één dag weer naar huis kunt, spreken we van dagbehandeling.

Intake

Na het consult bij uw behandelend arts gaat u naar de afdeling Intake (route 57) voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vult u een lijst met vragen in, zodat wij weten  waar wij eventueel rekening mee moeten houden bij uw onderzoek of behandeling. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de anesthesioloog, die verantwoordelijk is voor de narcose tijdens uw onderzoek of behandeling. Indien u ook medicatie gebruikt, kan het zijn dat tevens een afspraak wordt gemaakt bij de ziekenhuisapotheker. Wij verzoeken u hiervoor een actueel medicatieoverzicht mee te nemen, dat verkrijgbaar is bij uw apotheek.

Toestemming

De landelijke richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijven voor, dat patiënten in Nederlandse ziekenhuizen een toestemmingsformulier (Informed Consent) voor onderzoek of behandeling dienen te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u de informatie die u heeft ontvangen over uw onderzoek of behandeling begrijpt en dat u toestemming geeft voor het onderzoek of de behandeling. Pas na ontvangst van het ondertekende formulier wordt uw voorgestelde onderzoek of behandeling ingepland. Het ondertekende formulier wordt aan uw medisch dossier toegevoegd.

Datum opname

Meestal kunnen wij uw opnamedatum niet direct inplannen. U komt op een wachtlijst. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u gebeld op welke datum, tijd en plaats uw opname is gepland. Mocht u toch verhinderd zijn nadat de opnamedatum met u is afgesproken, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de de afdeling Opname, tel. 0181 – 65 8892. Inuw plaats kunnen wij dan een andere patiënt inplannen. Wij vragen uw medewerking zodat wij de wachtlijsten zo kort mogelijk kunnen houden!

Vragen over behandeling

De aard van de ingreep of behandeling wordt met u besproken tijdens uw bezoek aan de specialist, uw behandelend arts. Mocht u voor uw opname of tijdens uw verblijf in het Spijkenisse Medisch Centrum nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Dag van de opname

Wanneer u naar het medisch centrum wordt gebracht, kan uw begeleider u voor de hoofdingang afzetten. Het eerste kwartier na het uitnemen van een parkeerkaart bij de slagboom is namelijk gratis. Op het gehele terrein is betaald parkeren van toepassing. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid bij Routebeschrijving.

Aanmelden

Op de dag van uw opname meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. Een vrijwilliger begeleidt u naar de verpleegafdeling. Hier heeft u een kort intakegesprek met een verpleegkundige. Uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en u krijgt uitleg over de gang van zaken op de verpleegafdeling.

Tijdstip behandeling

Het is vantevoren niet met zekerheid te zeggen wanneer u aan de beurt bent. Operaties duren soms langer dan verwacht of er is een spoedoperatie tussendoor. Het kan gebeuren dat u later aan de beurt bent dan de bedoeling was. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Niet alleen naar huis

Wij adviseren u om na de ingreep of behandeling niet alleen naar huis te gaan en ook niet zelf een voertuig te besturen. Als u geen begeleiding of vervoer naar huis heeft, kan de verpleegkundige een taxi voor u bestellen. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Verder adviseren wij u ervoor te zorgen dat er iemand in huis is als u thuiskomt en de eerste nacht niet alleen te blijven.

Na uw opname

Bij uw ontslag willen wij heel graag weten hoe u de opname in ons medisch centrum heeft ervaren. Daarom ontvangt u bij uw ontslagpapieren ook een enquêteformulier. Wij stellen het zeer op prijs als u het enquêteformulier na uw verblijf invult, zodat wij onze zorg (nog) beter op uw wensen kunnen afstemmen.