Kwaliteit van onze zorg

Kwaliteitskeurmerken

Het Spijkenisse Medisch Centrum hecht grote waarde aan de kwaliteit van de zorg en stelt alles in het werk om deze kwaliteit continu te verbeteren. Naast het houden van patiëntenenquêtes, laten wij ook diverse instanties onze processen beoordelen.

Onderstaand een overzicht van de kwaliteitskeurmerken van ons medisch centrum. Bekijk ook ons kwaliteitsvenster op de homepage!

Kwaliteit dermatologiekwaliteitszegel dermatologie

De dermatologen hebben het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen. Het Kwaliteitszegel Dermatologie maakt duidelijk welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden voor huidpatiënten. Kijk voor meer informatie over de criteria voor het kwaliteitszegel op de website van stichting Huidpatiënten Nederland.

Spataderkeurmerk 2018

Het Spijkenisse Medisch Centrum voldoet aan de eisen die Harteraad stelt voor zorg aan spataderen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.harteraad.nl.

 

Vaatkeurmerk 2018

Het Spijkenisse Medisch Centrum voldoet aan de eisen die Harteraad stelt voor zorg aan slagaders in benen, bekken, buik, aorta en hals. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.harteraad.nl.

 


CCKL-accreditatie
Klinisch Chemisch Laboratorium

CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De CCKL-accreditatie toont aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met aan het laboratorium toevertrouwde lichaamsmaterialen zoals bloed en urine. Daarnaast heeft het laboratorium een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

De laboratoria afdeling Klinische Chemie met sub-laboratorium KCL SMC en de bijbehorende afdelingen Bloedafname en het laboratorium Klinische Farmacologie en Toxicologie zijn op 12-04-2018 geaccrediteerd volgens de ISO15189 van de Raad van Accreditatie. ISO15189 is een internationale norm waarin alle moderne eisen voor competentie en kwaliteit zijn opgenomen die gelden voor medische laboratoria. Met het behalen van deze accreditatie tonen de laboratoria en de afdelingen bloedafname niet alleen aan dat voldaan wordt aan de hoge internationale kwaliteitseisen die er gesteld worden, maar ook dat er continue verbeterd wordt en de patiënt en zorgverzekeraars blijvend zijn verzekerd van kwaliteit.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Het Spijkenisse Medisch Centrum maakt sinds het voorjaar van 2012 gebruik van de onderzoekstool Explora. Deze online tool van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is ontwikkeld voor en door ziekenhuizen. Zorginstellingen kunnen op een snelle en eenvoudige manier zelf (patiënt)onderzoek uitvoeren. Tevens biedt Explora een netwerk van gebruikers die vergelijkebare onderzoeken uitvoeren.

Het Spijkenisse Medisch Centrum houdt doorlopende patiënttevredenheidsonderzoeken op drie verschillende domeinen; de polikliniek, de kliniek en de spoedpoli. Eenmaal per twee maanden wordt een rapportage opgesteld. De belangrijkste en/of opvallendste uitkomsten worden in de rapportage gedeeld met het bestuur, het managementteam en met de betreffende medisch specialisten.

Rapportcijfer

Iedere patiënt krijgt na een bezoek aan Spijkenisse Medisch Centrum een uitnodiging om deel te nemen aan de patiënttevredenheidsenquête. In elke patiëntenenquête  wordt verzocht een rapportcijfer te geven voor het geheel van het bezoek aan – of het verblijf in het Spijkenisse Medisch Centrum.

De meest recente rapportcijfers (mei/november 2016):

Spoedpost: 8.28
Poliklinieken*: 8.47
Klinische zorg**: 8.36

* benchmark: 7.79, ** benchmark: 7.91. Het benchmarkcijfer voor de poliklinieken en de klinische zorg wordt aangeleverd door NVZ Explora. De benchmark wordt berekend aan de hand van het gemiddelde rapportcijfer van ca. 30 deelnemende ziekenhuizen.

Inzicht in kwaliteitsgegevens

In samenwerking met andere ziekenhuizen is de ziekenhuischeck ontwikkeld. Alle ziekenhuizen in Nederland geven hier inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Zo kunt u op één site kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen bekijken en vergelijken en weet u nog beter waar u aan toe bent. Kijk op www.ziekenhuischeck.nl om de resultaten van ons ziekenhuis te bekijken.

Overige websites waarop u ziekenhuizen met elkaar kunt vergelijken zijn:
www.kiesbeter.nl/ziekenhuizen
www.ziekenhuizentransparant.nl