Pijnpoli

Wat bieden wij u?

De Pijnpoli beoordeelt en behandelt patiënten met pijnklachten die langere tijd bestaan, de zogenoemde chronische pijnklachten. Op de Pijnpoli werken meerdere anesthesioloog-pijnspecialisten en een verpleegkundig specialist. Zij houden zich specifiek met pijnbestrijding bezig en werken samen met andere specialisten zoals revalidatieartsen, fysiotherapeuten, orthopeden, neurologen, neurochirurgen en psychologen. Als het nodig is, wordt er met een ander specialisme overlegt.

Uw voorbereiding voor bezoek pijnpoli
Om uw bezoek op de pijnpoli voor te bereiden, sturen wij u verschillende documenten toe. Om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan, verzoeken wij u:
1. De digitale vragenlijsten op ons patiëntenportaal zo compleet mogelijk in te vullen. U kunt inloggen met uw DigiD via www.mijn.spijkenissemc.nl
2. De papierenvragenlijst in te vullen en te retourneren in de antwoordenvelop.
3. De toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hierbij verleent u ons toestemming om informatie bij andere specialismen en/of foto’s op te vragen. Zonder al deze informatie kunnen wij uw aanvraag NIET in behandeling nemen. Patiënten worden zo spoedig mogelijk gepland na het terugsturen van de vragenlijst en het invullen van de digitale vragenlijsten via Zorgportaal (m.b.v. DigiD). Uw eerste afspraak op de poli Pijngeneeskunde krijgt u dan per post toegestuurd.

Specialisten

L.K. Engels

Aandachtsgebieden algemene dermatologie,  dermatochirurgie, flebologie (spataderen),  oncologie, cosmetische dermatologie.

J.G. Lier

Aandachtsgebieden algemene dermatologie, psoriasis, eczeem, dermato-oncologie, allergologie en hidradenitis.

A. Verzijl

Aandachtsgebieden vulva spreekuur, flebologie, oncologie en algemene dermatologie.